Đăng nhập

Trình duyệt của bạn cần phải mở chức năng quản lí cookieTrợ giúp về Trình duyệt của bạn cần phải mở chức năng quản lí cookie

Bạn chưa đăng kí thành viên?

Xin chào! Để có thể truy cập vào các cuộc thi, bạn cần phải đăng kí một tài khoản thành viên. Các bước cần làm là như sau:
  1. Điền mẫu đăng kí thành viên với đầy đủ các thông tin cần thiết.
  2. Tài khoản của bạn sẽ được tạo; từ đó bạn có thể đăng nhập vào hệ thống.
  3. Tiếp theo, chọn cuộc thi mà bạn muốn tham gia.
  4. Bạn có thể tham gia các cuộc thi khác trên hệ thống này mà không cần phải đăng kí thành viên nữa. Mỗi lượt truy cập bạn đều phải sử dụng kí danh và mật khẩu đã đăng kí như trên.